Hiện tại bạn đang băng khoăn làm cách nào để vận chuyển chó mèo của mình đi Mỹ như thế nào? Thủ tục vận chuyển ra sao? Gửi chó mèo đi Mỹ cần những giấy tờ gì? Thủ tục nhận gửi chó mèo đi Mỹ có khó khăn không?…